Portfólio

ArtWay Theatre

Tvůrčí skupina realizující tvorbu komorních autorských inscenací se specifickým propojením textu, vizuality a hudby. Blízká až osobní témata, vycházející ze známé i opomíjené umělecké historie. Tvůrčí proces spočívající v hledání, zkoumání a poznávání umělecké cesty. Snaha o symbiózu a rovnováhu jednotlivých složek inscenace. Večerní představení: M….

Více >>

Divadlo No Kakabus

Divadlo No Kakabus je profesionální činoherní soubor, který vznikl mezinárodní spoluprácí divadelních tvůrců z několika zemí, jehož snahou je oslovit diváka převážně autorskou tvorbou, vycházející z lidových motivů, pověstí, legend a mýtů. Umělecký šéf: Daniel Svoboda Režisérka: Joanna Gerigk Oficiální web: http://www.divadlonokakabus.cz/ Představení: Karel Čapek…

Více >>

NEKROteatro

NEKROteatro se zaměřuje hlavně na autorské večerní hry, které mají za cíl komicko-tragickou optikou odrážet současnou situaci, hlavně moderní mezilidské vztahy, ale také sociální problémy současníků. Autorsky zpracovává i klasické pohádky, které jsou interpretované moderně a převedené do současnosti, aby dětský divák pochopil souvislosti a…

Více >>

Divadlo Letící Opice

Divadlo Letící Opice je český soubor srbské režisérky Bojany Sekicki, který vznikl začátkem roku 2014 s cílem realizovat autorské texty s netradiční divadelní poetikou. První inscenací je pohádka pro děti v „Lynchovském“ divadelním stylu. Představení: Princezna z Balíkova

Více >>