NEKROteatro

NEKROteatro se zaměřuje hlavně na autorské večerní hry, které mají za cíl komicko-tragickou optikou odrážet současnou situaci, hlavně moderní mezilidské vztahy, ale také sociální problémy současníků.

Autorsky zpracovává i klasické pohádky, které jsou interpretované moderně a převedené do současnosti, aby dětský divák pochopil souvislosti a našel v kontextu klasické modernizované pohádky svůj vlastní svět, resp. svoje vlastní problémy a zkušenosti.

www.nekroteatro.cz


Představení:

Jana Micenková: NEKROgames

H. Ch. Andersen/J. Micenková: Pankáč a ježibaba 

H. Ch. Andersen/J. Micenková: Kachní dvorek

Ivana Gibová: Borderline

Jana Micenková: Čekání na Mickey Rourka


NEKROteatro ve spolupráci s ArtWay připravuje další svoje projekty. Sledujte sekci PŘIPRAVUJEME!