Přidělený grantový příspěvek od MČ Praha 10

Znak windows JPEG

Přidělený grantový příspěvek od MČ Praha 10


MČ Praha 10 přidělila projektu Realizace inscenace pro mládež William Shakespeare „Zkrocení zlé ženy“ grantový příspěvek. Děkujeme a těšíme se na premiéru v prosinci 2016 ve Vršovickém divadle Mana.

Více na MČ Praha 10