Poskytnutí tvůrčího stipendia od Nadace Český literární fond