Václav II. – Králův poslední soud

Václav II. – Králův poslední soud je autorské monodrama Františka Kreuzmanna, které zpracoval na základě studií české historie. Vypovídá o životě, úspěších i neúspěších méně známého nebo opomíjeného českého a polského krále z dynastie Přemyslovců. Václav II., syn Přemysla Otakara II., spoléhal spíše na umění diplomatické než válečné, byl literárně činný, také velký mecenáš minesengrů. František Kreuzmann zpracoval historické události ze života tohoto panovníka do monodramatu, které je doprovázeno situační hudbou, složenou hudebním skladatelem Jakubem Pospíšilem, přímo z jeviště. Inscenování tohoto díla má za cíl představit historicky známou, byť opomíjenou, postavu z českých dějin.


Hraje: František Kreuzmann

Hudební doprovod: Jakub Pospíšil

Výtvarní spolupráce: Samuel Pospíšil

Obnovená premiéra: duben 2014