Portfólio

Edita Pattová

Žije a pracuje v Praze. Facebook Obrazy jsem namalovala podle reálných chatů na FB. Fotky uživatelů jsem ponechala, ale většina uživatelských jmen byla pozměněna, protože majitelé účtů nechtěli být prezentováni pod svými jmény. Asi obava z reálného prostoru? Na FB si vás všechny můžu najít,…

Více >>

Vojtěch Otčenášek

Vojtěch Otčenášek – výtvarník, malíř, grafik, ilustrátor = umělec Facebook Biography Absolvent VOŠ Colleguim Marianum, Týnská, Praha 1, obor Restaurátorství a konzervátorství. Absolvent Soukromé střední umelecké školy designu, Vážská, Praha 9, obor Užitá a propagační grafika Člen loutkového souboru “ BARIBAL.CZ“Účast na hromadných výstavách2002 Výtvarníci…

Více >>