Sylwester Stabryła (PL) Visual Arts: exhibition, workshop

Sylwester Stabryla vystudoval uměleckou fakultu na Univerzitě v Radomu u profesora Andrzeja Gieragy. Umělecké tvorbě se věnuje již přes 20 let. Jeho díla jsou velmi asketické a přesto osobní. Zobrazují lidi v každodenních ale intimních situacích. Ve své tvorbě se snaží zaměřit výrazové prostředky na jedinečnou osobnost konkrétního modelu, aniž by byly příliš popisné, zahrnují jen nezbytné detaily a soustředí se na materiál jakožto ústřední bod zájmu.

Inspiraci bere z pozorování prostředí a lidí kolem sebe, jejich chování a příběhů. Vyobrazené postavy jsou v naprosté většině případů založené na skutečných lidech s jejich charakteristickými rysy. V jeho dílech je patrná fascinace ženským tělem, ale nesoustředí se výhradně jen na tento motiv. V centru jeho zájmu je fascinace specifickými rysy člověka bez ohledu na pohlaví. Kromě cyklu “Ženy” vytvořil Sylwester Stabryla například sérii obrazů “Velcí kluci” – tucet portrétů mužů s atributy podle jejich funkcí, povolání, vášní, role ve společnosti a pod., dále cyklus “Povídky z kuchyně”, kde řeší situace lidí v úzkém vztahu, například princip změny rolí u stolu.

Sylwester Stabryla byl ovlyvněný hlavně novými evropskými trendy v figurativní malby v Evropě. Konkrétně umělci, jako jsou Justin Mortimer, Tim Eitel, Alexander Tinei, Adrian Ghenie, Dan Voinea, či Zsold Bodoni. Umělec nenabízí univerzální klíč k čtení svých děl. Jak sám říká, každý by měl být veden svou vlastní intuicí, pocity a hledat své vlastní odpovědi.

www.sylwesterstabrylagallery.blogspot.cz/

www.sylwesterstabryla.wordpress.com

www.facebook.com/Sylwester-Stabryla-Painting