Lena Gallovičová (SK) Visual Arts: exhibition, workshop

Mladá slovenská výtvarnice pracuje s vizualitou těla a tělesnosti v kontextu prostředí. Tělesnost v umění s kterou pracuje konzekventne, už od svých ranních děl zahrnuje ego v kombinaci s často familiární stylizací jakéhosi introspektivného příběhu – príbehu přinášejícího vzletní bizarnost, za ktorou se skrývá jemnost a půvab ženského pohledu na sebe a své okolí.

Ve své tvorbě kombinuje různé média a techniky, snaží se o jejich prolnutí a výsledkem jsou zdánlivě neslučitelné formy stojící jako demonstrace jejich možností a omezení.

Ve fotografii Lena využívá redukci barev a přechod k černobílé, zároveň se snaží o posun obsahu směrem k sociálním tématům. Klasickou malbu posouvá do jiných médií, vytváří na jejím základě objekty, videa, animace, instalace… Umělkyně nabízí odlišný pohled na umění a umělecké formy, s důrazem na problematiku ženského těla, duše, intimity, identity…v kontextu společnosti, sociálních otázek a feminismu. Autorka se domnívá, že tyto témata nejsou v současné době v uměleckém kontextu populární, proto ve své tvorbě upozorňuje na jejich aktuálnost a důležitost.

Lena bude v rámci festivalu vést workshop “ Projekt Píp Show”:

“Projekt by mal byť primárne realizáciou nápadov odvodených z mojej poslednej práce. Teatrálnosť, ktorá v mojej práci nechýba, bude dominantou mojich videí a fotiek, ktoré budem prezentovať. Archetyp ženy je pre mňa podstatný, preto bez zveličovania využijem v mojej priamej reči konkrétnych priestorov prvky neprítomného tela v prevedení video inštalácie. V Diplomovej práci som sa venovala fotografii, preto by bolo video logickým vyústením. Pohyb v priestore, ktorým by bola architektúra, t.j. statika a kolosálnosť obsahuje určitý druh pamäti. Pamäti, ako niečo, čo by som poprela nehmotným telom. Prejav plochosti vnímania, bezčasovosť a manierizmus dodávajú tomuto žánru pátos, ktorý popisuje v tretej osobe javy, ktoré svojimi zmyslami vnímame. Možno aj javy, ktoré vôbec neexistujú.”

www.flickr.com/fraxinetus-baxinetus

www.fraxinetus-baxinetus.tumblr.com